Topografische opmetingen
Opmaken van een opmetingsplan bestaande toestand, as-built, GRB, ondergrondse metingen...


Werfuitzettingen
Uitzetwerk voor bouwwerven, van klassieke woningbouw tot staalconstructie of prefab.


Omgevingsdossiers
Opmaak omgevingsvergunningsdossiers voor verkavelingen of het bijstellen van bestaande verkavelingsplannen. 

Expertises
Grensbepaling, opstellen proces-verbaal opsplitsing, opmaak basisakte mede-eigendom, opmaak identificatieplan volumes RvO, muurovername, prekadastratie-aanvragen...

Waardebepaling
Onafhankelijke schatting van onroerende goederen. Erkend voor VLABEL-schattingen.
(ref. nr. 005197639007)

DTM
Opmaak digitale terreinmodellen en berekening grondverzet.

Plaatsbeschrijving
Bepaling van de staat van het onroerend goed bij werken of huur. Dit zowel voor, tijdens als na de werken.

Architectuurmeting
Opmetingen met het zicht op renovatie, slopingswerken... In kaart brengen van grondplannen, doorsneden, gevels...

Andere
Opdracht niet vermeld? Geen probleem, neem gerust contact met ons op!